logo 4lidi

Menu

Projekt Včely do firem umožňuje podnikatelům rozvíjet jejich potenciál nejen v ochraně zdravého života včel i lidí.

Představujeme jedinečný projekt Včely do firem, který nabízí zcela ekologický a zdravý chov včel bez chemie. Včela medonosná je malý tvor s velkým významem pro veškerý život na Zemi, to ví každé malé dítě. Díky chemickým postřikům, změně biodiverzity prostředí a hlavně působením invazivního druhu roztoče Varroa destructor (Kleštíka včelího) se v poslední době včelám v naší kotlině nedaří. Další příčinou jejich oslabení a úhynu může být používání chemických léčiv, kyselin a pesticidů, které ničí krom Kleštíka včelího i samotné včely, výnosy medu a vosku, o dopadu na zdraví člověka nemluvě.

V rámci projektu Včely do firem mohou podnikatelé, ale i například obce, očekávat profesionální přístup a odbornou práci včelařů při umístění termosolárních úlů, zajištění ideálního počtu úlů a určení jejich barvy. Další možnosti, které chov včel nabízí, jsou atraktivní prezentace společnosti, mohou být vytvářeny nevšední zážitky pro obchodní partnery, pro zaměstnance, tvořit eventy a teambuildingy s možností naučit se základům včelaření. Firmy se mohou posunout v rámci naplnění 14 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), podnikatelé získají špičkovou technologii včetně vybavení. Hlavní bonus je kvalitní a zdravý med bez reziduí chemických léčiv, který mohou podnikatelé využít pro své potřeby nebo pro prezentaci společnosti (vlastní med v lahvičkách s etiketou). Zajímavý marketingový prvek mohou být kamery v úlech, kdy nejen majitelé a zaměstnanci firem ale i veřejnost mohou pozorovat včelstva on-line. V neposlední řadě majitelé firem podpoří přírodu a budou se podílet na udržení a rozšiřovaní stavu včel v ČR, což je přínos velmi oceňovaný celou společností.

O včely ve Vaší firmě se postarají profesionální včelaři od A–Z, nebudete mít s úly žádné starosti, mohou přinášet jen radost. www.vcelydofirem.cz

Termosolární úl se včelstvem mohou podnikatelé pořídit za cenu 18 000 Kč, za servis společně se stáčením medu do sklenic pak měsíčně uhradí 2 800 Kč za jeden úl.

Roman Linhart společně s Janem Rájou založili pro společný projekt společnost Apis Innovation, ve které termosolární úly vyvíjeli zhruba deset let, finální produkt byl představen v roce 2016. Před dvěma roky Roman Linhart bohužel zemřel a Jan Rája společně se svým týmem nadále pokračuje v jeho díle. Jejich ambice jsou vysoké, zájem o tyto úly je po celém světě.

Termosolární úl v sobě kombinuje klasický nástavkový úl a léčebné zařízení. Nástavky, kde si včelky budují své plástve, jsou opatřeny termosolárním okénkem. Tato technologie, jak je patrno z fotografií, je i na střeše úlu. Dochází tak k podobnému zahřívání jako z výše uvedeného příběhu volně hnízdícího včelstva pod plechovou střechou, úl se plánovaně ohřívá na teploty, které hubí kleštíka včelího, což je řádově o pět až sedm stupňů Celsia vyšší teplota, než jakou včely v úlech běžně mají. Při 36 °C se přestává kleštík množit, při 38 °C jsou poškozovány jeho orgány. Sestavit si svůj vlastní termosolární úl můžete zde: https://www.termosolarniul.cz/

Foto: Apis, ilustrativní Text: Apis, 4lidi

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení