logo 4lidi

Menu

GDPR / Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci projektu 4 lidi

 1. Udělujete tímto souhlas Dagmar Kubinové, Maková 962, 250 92 Šestajovice, IČ: 68391641 aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační adresa
 • korespondenční adresa
 • historie objednávek
 • historie e-mailové komunikace potřebné k naplnění smluvních dohod
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 • začlenění jako partnera projektu 4 lidi, jeho podpora
 • propojení s dalšími podnikateli a partnery pro rozvoj podnikání
 1. Souhlas udělujete na zpracování na dobu neurčitou, pokud písemně tento souhlas neukončíte
 • v rámci začlenění do projektu 4 lidi, začlenění se definuje vždy objednávkou a individuálními dohodami s každým partnerem
 • využití možnosti propojení s dalšími firmami, což nahrazuje Vaše obchodní a marketingové aktivity, dle individuálních dohod
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací mezi které v současné době patří Raynet (CRM systém), FORPSI, a další, o kterých budete průběžně informováni na www.4lidi.cz
 • Spolupracovníci projektu 4 lidi, kteří se podílí na plnění Vašich objednaných služeb
 • Další právnické a fyzické osoby, které chcete oslovit v rámci projektu 4 lidi za účelem propagace a obchodního rozvoje svých aktivit
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení