logo 4lidi

Menu

Přidej se, tak můžeme společně něco změnit.

Všichni tvoříme nedílnou součást celku, na jedné straně se mohou výrobci a prodejci snažit udržet svou pozici na trhu, která je čím dál náročnější, ale bez lidí/zákazníků to nepůjde. Je třeba zachovat podnikání v ČR, zachovat základní pilíře společnosti, mezi které například patří potravinová soběstačnost, zachování české místní produkce, kontrola kvality.

Chceme podporovat ekonomii, ekologii, nechceme dovážet zboží pofidérní kvality z celého světa, bez možnosti jeho kontroly. Nechceme nakupovat předražené zboží až o stovky procent, když to samé zboží jsme schopni vyrobit a spotřebovat v místě bez zbytečných vícenákladů, bez negativního dopadu na ekologii, a už vůbec nechceme nakupovat potraviny, které škodí zdraví. Nechceme podporovat dotační systémy, které nahrávají pouze vybraným zájmovým skupinám, kde se v mnoha případech využívají peníze daňových poplatníků k zachování dostupných cen potravin, což se ale v současné době do cen nepromítá. Pojďme se podpořit navzájem a vytvořit silnou ekonomickou skupinu, která nebude centrálně řízena, ale zcela organickým způsobem (tedy zcela přirozeným a všem prospěšným způsobem) se bude vyvíjet lokálně, krajsky, ale i celostátně. Když budeme spolupracovat a propojovat se, můžeme tak všichni získat, nejen na úrovni podnikatelské, spotřebitelské, ale i té lidské. Můžeme vytvořit funkční trh s tržními cenami. Člověk je tvor společenský, mohli bychom se tedy k základům svého bytí navrátit, jenom k tomu přidat dovednosti, znalosti a vymoženosti dnešní doby, máme to doslova před sebou, jenom začít 😊

Když začneme být každý sám za sebe činní, budou se věcí měnit, pokud ale neuděláme nic, změna nepřijde. Pokud máte nabídku, kterou nám chcete zaslat, či Vás zajímají podrobnější informace, prosíme pošlete nám e-mail, co nejdříve se Vám ozveme. Pište na e-mail: spolek4lidi@email.cz

Koho hledáme? Každého, komu záleží na zemi, ve které žije, a chce se jakkoliv podílet na podpoře tuzemského rozvoje, jste to právě Vy jako zákazník, který hledá tuzemské lokální potraviny a výrobky každodenní spotřeby, jste to Vy jako výrobce, prodejce, kteří mohou se společně propojovat a vytvářet nové obchodní příležitosti. Hledáme také partnery mezi odborníky, kteří se problematikou již zabývají nebo mají zkušenosti v mnoha oborech potřebných pro zdravé podnikání, schopné manažery, investory, podnikatele. Společně můžeme budovat kvalitní mezilidské vztahy a spolupráce.

Abychom se rozvíjeli efektivně, kvalitně a systematicky, vytvoříme VÝZVY, která se každá bude věnovat konkrétním tématům. Po vytvoření dostatečných finančních prostředků budeme pracovat na rozvoji a podpoře. Jak nám to půjde rychle záleží na nás všech.

Staňte se členem jako

  • Lidé/zákazníci
  • Výrobci
  • Prodejci
  • Poskytovatelé služeb
  • Zastupitel obce/města

VÝZVA duben –  červen 2024

Zapojení lidí do spolku a vytváření databáze podnikatelů pro jejich rozvoj, prezentace výrobců a prodejců.

 

Informujte a zapojte co nejvíce lidí/zákazníků, zastupitelů obcí a měst, výrobců, prodejců, poskytovatelů služeb pro vytvoření funkčního obchodního živého necentralizovaného řetězce, kteří mohou poskytovat potřebné informace ze svého domova a v rámci svého podnikání o stávajících maloobchodních prodejnách, výrobcích v okolí.

Lokálně mohou vznikat „kanceláře“ řešící přímo propojování výrobců a prodejců v místě například v rámci projektu Obecních prodejen (vzniklých ze stávajících maloobchodních prodejen či nových). Ideální varianta je, aby v každé obci či vícero obcí v blízkém okolí vznikla skupina nebo se zapojil alespoň jeden člověk, který by začal organizovat dění v místě svého bydliště, je potřeba vytvořit poptávku a propojit se s výrobci a prodejci.

Společně vytvoříme finanční kapitál, ze kterého budeme dále financovat tvoření celostátní databáze lidí, kteří se aktivně zapojí do projektu (manažersky, odborně, investicemi), dále databázi organizaci, výrobců, prodejců. Dle rozsahu se budeme rozvíjet dále.

Vytvoříme jednotnou partnerskou značku/logo, které by bylo nositelem tohoto lidského necentralizovaného živého obchodního řetězce. Taková samolepka na dveřích prodejny, světelná reklama, značka na stránkách e-shopu, bude jasnou známkou toho, že obchodní partner je součástí tohoto „řetězce“.

Představíme projekty:

  • Obecní prodejna/prodejna v obci
  • Velkoobchod a tržnice v jednom

Nelze nyní předpokládat rozsah, může být enormní, proto výzvy, abychom vše řešili postupně a efektivně. Pevný základ jakékoliv činnosti je zásadní pro kvalitní růst.

 

VÝZVA červenec – září 2024

Vytvoření regionálních, místních manažerů pro efektivní spolupráci a propojení. Dále budeme pokračovat na prezentaci podnikajících členů (výrobci, prodejci, poskytovatelé služeb)

Vytvoříme tým lidí, konkrétní manažerské pozice, který bude všechny výše zmíněné skupiny propojovat, komunikovat potřebné informace, aby vše bylo snadno uchopitelné, pochopitelné a organizované lokálně, krajsky i celostátně, tito lidé budou prezentováni s kontakty na www.4lidi.cz. Snadná a efektivní komunikace je klíčová.

Každý člen patřící do skupiny výrobců či prodejců dostane prostor pro představení své činnosti, výroby, výrobků na www.4lidi.cz, aby lidé na jednom místě měli možnost se o partneřích/podnikajících členech dozvědět více a byli tak dále informování o možnostech spolupráce. Tyto členy nadále budeme propojovat s dalšími projekty, které mohou nabízet jejich služby či prezentovat jejich podnikání.

Začneme plánovat a tvořit místní a regionální setkání v rámci besed a veřejných debat, abychom se poznali a mohli tak spolupráci více uchopit.

Jakékoliv tipy, rady, nápady ze strany vás všech jsou žádoucí, budeme vše tvořit společně, předem děkujeme. Zasílat můžete na e-mail: spolek4lidi@email.cz

 

VÝZVA říjen – prosinec 2024

Společně vymyslíme a vytvoříme elektronickou databázi, aplikaci či platformu, kde se podnikatelé budou moci již propojovat napřímo, objednávat zboží (od výrobce do prodejny), zasílat aktuální nabídky (kdo bude mít sklizeň, dá vědět novému lidskému řetězci, aby mohl prodat). Stejně tak budou na toto navazovat zákazníci (možnost objednávání do místní prodejny, informace o místech, kde nakoupit). Případně vytvoříme funkční systém z již existujících platforem a partnerů projektů či z členů Spolku 4 lidi z.s.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení