logo 4lidi

Menu

GDPR / Souhlas se zpracováním osobních údaj
v rámci členství Spolku 4 lidi z.s.

GDPR / Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci členství Spolku 4 lidi z.s.

 1. Udělujete tímto souhlas Spolku 4 lidi z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační adresa
 • korespondenční adresa
 • druh členství (dle druhu členství z toho vyplývající informace pro realizování smluvních dohod)
 • historie e-mailové komunikace potřebné k naplnění smluvních dohod
 
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 • Začlenění jako člena do spolku Spolek 4 lidi z.s. na základě jím vybrané formy členství. Pokud je členem nepodnikající osoba „Lidé/zákazníci“, údaje nebudou poskytovány třetím osobám, pokud tak nevyplyne z další komunikace mezi členem a spolkem na základě vzájemné dohody.
 • Začlenění jako člena do spolku Spolek 4 lidi z.s. na základě jím vybrané formy členství. Pokud je členem podnikající osoba „Výrobce“, údaje budou poskytovány třetím osobám ve prospěch naplnění cílů, konkrétně vytvoření databáze pro zapojení do obchodního řetězce. Další formy spolupráce a sdílení dat mohou vzniknout na základě komunikace mezi členem a spolkem na základě vzájemné dohody.
 • Začlenění jako člena do spolku Spolek 4 lidi z.s. na základě jím vybrané formy členství. Pokud je členem podnikající osoba „Prodejce“, údaje budou poskytovány třetím osobám ve prospěch naplnění cílů, konkrétně vytvoření databáze pro zapojení do obchodního řetězce. Další formy spolupráce a sdílení dat mohou vzniknout na základě komunikace mezi členem a spolkem na základě vzájemné dohody.
 • Začlenění jako člena do spolku Spolek 4 lidi z.s. na základě jím vybrané formy členství. Pokud je členem podnikající osoba „Poskytovatel služeb“, údaje budou poskytovány třetím osobám ve prospěch naplnění cílů, konkrétně vytvoření databáze pro zapojení do obchodního řetězce. Další formy spolupráce a sdílení dat mohou vzniknout na základě komunikace mezi členem a spolkem na základě vzájemné dohody.
 • Začlenění jako člena do spolku Spolek 4 lidi z.s. na základě jím vybrané formy členství. Pokud je členem podnikající osoba „obce, města“, údaje budou poskytovány třetím osobám ve prospěch naplnění cílů, konkrétně vytvoření databáze pro zapojení do obchodního řetězce. Další formy spolupráce a sdílení dat mohou vzniknout na základě komunikace mezi členem a spolkem na základě vzájemné dohody.
 • propojení s dalšími podnikateli a partnery pro rozvoj podnikání.
 
 1. Souhlas udělujete na zpracování na dobu neurčitou, pokud písemně tento souhlas neukončíte, zasláním na adresu Spolku 4 lidi z.s. či na oficiální e-mail Spolku 4 lidi z.s. se zpětným potvrzením pracovníka spolku s informací o doručení tohoto e-mailu.
 • V rámci začlenění do Spolku 4 lidi z.s., začlenění se definuje vždy Stanovami Spolku a individuálními dohodami s každým členem.
 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správci údajů, konkrétně zakladateli spolku, osobní údaje však mohou zpracovávat i lidé k tomu pověření:
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, o kterých budete průběžně informováni na www.4lidi.cz v rámci aktualizace GDPR a také v interní části přístupné pouze členům spolku.
 • Spolupracovníci projektu Spolku 4 lidi z.s., kteří se podílí na naplnění společných cílů dle druhu členství a myšlenky spolku.
 • Další právnické a fyzické osoby, které chcete oslovit v rámci projektu 4 lidi a projektů Spolku 4 lidi z.s. za účelem propagace a obchodního rozvoje svých aktivit.
 
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. Výjimka může nastat v případě růstu do zahraničního obchodu, což opět bude vždy na základě osobních dohod.
 

      6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 

      7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 
 • Vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů.
 • Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
 • Vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii.
 • U automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost.
 • Nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.
 • Požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 • Na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Sledujte aktuální informace na www.4lidi.cz v sekci Spolek 4 lidi

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení