logo 4lidi

Menu

Projekt Obecní prodejna/prodejna v obci

V rámci projektu 4lidi připravujeme novou koncepci, kterou bychom rádi koncem února představili veřejnosti. Jedná se o propojení všech lidí, kteří jsou součástí živého obchodního řetězu – výrobci, prodejci, samotní nakupující, ale i obce, které podporují místní rozvoj – všichni jsou důležitý dílek jednoho celku, všichni jsou lidé žijící v ČR. Tento „čtyřlístek“ sestavený z obce, lidí, výrobců a prodejců může tvořit stejné strategické kroky a tvořit společné cíle stejně jako korporace a různá obchodní sdružení.

Projekt Obecní prodejna/prodejna v obci plánuje iniciovat podporu firem:

Výrobcům a producentům vytvořit nabídku nových prodejních míst, v rámci projektu budeme sdružovat prodejny, které budou rozšiřovat sortiment o regionální a tuzemské výrobce, vzájemně se propojíme.

Budeme se podílet na vytváření nových obchodních vztahů ve spolupráci s obcemi a lidmi (místní obyvatelé vědí nejlépe, co chtějí a co v okolí již u výrobců a producentů sami nakupují nejen pro sebe ale i sousedy). Vzniká mnoho dalších iniciativ a obchodních strategií, jak propojovat tuzemský trh, různé databáze, weby a e-shopy, i ty mohou být partnery. Tyto poznatky a typy sdílet s výrobci i sítí prodejen.

Všechny stávající iniciativy, spolky, české firmy můžeme společně zapojit a propojit.

Společně vytvoříme databázi kamenných prodejen, e-shopů, propojíme výrobce s prodejci. To tu zcela na trhu chybí, každá firma vynakládá velké úsilí, aby si vytvořila vlastní síť, nasmlouvala odbyt, vytvořila reklamu, oslovila zákazníky, na druhé straně každý obchodník si hledá své dodavatele také sám, pokud toto sjednotíme do jedné služby (aktuální sdílené databáze), usnadníme komunikaci a navazování kvalitních obchodních vztahů.

Budeme rádi, když se do projektu zapojí lidé, kteří již na propojování pracují.

Češi, Moravané a Slezané, propojme se a vytvořme ve vzájemné spolupráci se stávajícími českými podnikateli obchodní síť, která bude spolupracovat pro prospěch výrobců, prodejců, nás lidí a obcí. Bude vytvářet tržní prostředí, zachovávat běžné ceny bez jejich manipulace se záměrem ovlivňovat chování zákazníka.

Všem obchodníkům v databázi (vlastníkům prodejen, e-shopů) představíme produkty výrobců, budeme informovat o novinkách, propojíme je napřímo. Mohou tak činit samotní lidé, kteří budou chtít konkrétní zboží nakupovat v místním obchodě, zapojíme se prostě všichni.

Lidé budou sdílet myšlenku podpory lokálních prodejen v rámci projektu Obecní prodejna/prodejna v obci.

Využijeme rostoucí síly spojení firem a budeme vytvářet cílené reklamy dle plánů a cílů zaměřené na koncového zákazníka. Všemi těmito aktivitami chceme podpořit nerovné podmínky, které se dlouhodobě vyvíjí. Pokud lidé sledují masová média, konkrétně TV kanály, mohou sami posoudit, že reklama je zaměřena pouze na velké hráče na trhu, střední a malé firmy nemají šanci takovou reklamu zaplatit. Je ale mnoho způsobů, jak vytvářet kampaně v místě, regionálně, ale i celorepublikově, ve spojení s dalšími výrobci a dělit se tak nejen o čas, ale i náklady. Vše bude nabízeno a řešeno v rámci Projektu Obecní prodejna/prodejna v obci. Samozřejmě, že výrobci a firmy se budou moci spojovat na své úrovni, projekt bude sloužit jako nástroj, myšlenka, může být i tvůrcem a zadavatelem reklamy, ale jde o spolupráci nikoli diktát a řízení.

Zpět ke zdravému hospodaření

Dokážeme si představit podnikání jako zdravý a hodnotný byznys, který nezatěžuje životní prostředí, produkty jsou vytvářeny v místě spotřeby? Nedává smysl například v době sklizně českých jablek dovážet a prodávat jablka africká, přesto se tak děje. Současný trend převážení zboží sem a tam je nejen neekologický, ale i neekonomický (existuje jen díky dotačním systémům a tím tvořené nerovnováze trhu).

Rozvoj místní produkce na všech úrovních je cesta ve prospěch všech.

Postupem času v rámci projektu chceme nabízet i odborné služby, dle našich rozhovorů s podnikateli, se mnozí výrobci potýkají s neznalostí možností čerpání dotací a podpor na své podnikání. Jejich omezený čas (kapacita) jim nedovoluje se v tomto směru dále vzdělávat apod. Pokud se zabýváte odborným poradenstvím v oblasti podnikání a chcete být součástí této myšlenky, budeme rádi, když se přidáte…

Projekt „Obecní prodejna/prodejna v obci“ je myšlenkou, která se může realizovat také v městských částích apod.

K účelu propojení všech skupin bude založen spolek, každý se tak může stát členem a být toho součástí. Získávat informace, podílet se na rozvoji, využít nová pracovní místa a příležitosti.

Jak rychle a v jakém měřítku se projekt Obecní prodejna/prodejna v obci bude rozvíjet, záleží na všech zúčastněných, tedy lidech, výrobcích, prodejcích, obcích. Preferujeme organický, přirozený růst, který bude vždy dávat smysl všem zúčastněným stranám, navíc každý se bude rozhodovat na základě svobodné vůle, svých potřeb. Věříme, že nastala pravá chvíle na spojení sil ve prospěch české společnosti.

Sledujte naše stránky, zde se dozvíte o vývoji projektu. Těšíme se na spolupráci 🙂

Text: 4lidi Foto: ilustrační

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení