logo 4lidi

Menu

K zamyšlení: Jak efektivně spolupracovat, aby vznikla harmonie…

V dnešní společnosti plné shonu a práce je třeba se někdy zastavit, podívat se na ten náš život z vrchu a najít další možnosti a cesty, které často „vyřeší neřešitelné“. Nevědomky jsme mnohdy zacykleni v myšlenkových programech, návycích, zlozvycích, snaze opakovat nefunkční věci s takovou vervou, že se umoříme. Je to tím, že zůstáváme v minulosti a nevnímáme možnosti a příležitosti přítomnosti, predikce budoucnosti pak zcela chybí, neučíme se novým věcem, inovacím a žijeme v iluzi, že naše omezené zkušenosti a vědomosti jsou dostatečné, což je často velký omyl. Můžeme hledat inspiraci u druhých, dělit se o zkušenosti, sdílet si rady a pomáhat si ve spolupráci, která každému vždy přinese hodnotu zpět, ať již ve formě rady, rozšíření vědomostí, nové kvalitní spolupráce, ale i financí.

Jako živé bytosti jsme součástí velkého celku, když bychom vše zmenšili na úroveň kvantové fyziky, uvidíme pouze „Vesmír“, neuvidíme matérii, hmotu, ale vše na úrovni prvků, částic, shluků těchto částic a prvků, vše v živém a pohybujícím se prostoru, nic není spojeno, ale vše se přitahuje díky polaritě, magnetismu a energii, každý prvek má svou vibraci, rezonanci, stejně tak můžeme nahlížet na lidskou společnost, jsme totiž také nedílnou částí celku, která svou podstatou zcela do té celé harmonie Universa zapadá.

V přírodě je nejpřirozenějším vývojem tzv. „organický růst“, tento termín se hojně používá i v řízení firem se specifikací rozvoje firmy „zevnitř ven“ bez vnějších investic. Co se ale na toto podívat trošku obsáhleji a vnímat organický růst tak, že vše, co je funkční a zcela přirozené roste dál, co je nefunkční a nekompatibilní zahyne. Toto můžeme použít i na mezilidské vztahy, pracovní vztahy, spolupráce. Pokud se dvě strany dohodnou na nějakém řešení, spolupráci, je třeba aby obě strany odpovědně přistupovali k dohodám v měřítku 50% jedna strana, 50% druhá strana. Nejdůležitější je ale snaha porozumět, shodnout se, sjednotit myšlenky, v porozumění a komunikaci jako společnost zcela zaostáváme. Pokud se tento procentuální poměr vychyluje jedním směrem, vzniká zátěž na jedné straně a na druhé úplný opak. Pokud si představíme houpačku (například prkno se sudem uprostřed) a výrazně nevyváženou váhu na obou stranách (v procentech třeba 80% a 20%) je jasné, že nemůže dojít k žádnému pohybu, houpačka si na jedné straně „sedne“ a je konec. V lidském měřítku je tato nerovnováha vnímána na jedné straně jako přetížení fyzické, psychické, finanční (jeden tento vztah táhne) a na druhé straně se odehrává opak formou lenosti, nezodpovědnosti, role oběti, která se veze. Toto můžeme pozorovat všude kolem sebe, mnozí lidé věnují čas dohodám, řešením a komunikaci, kterou ze své strany nenaplňují, neuvědomují si, že se okrádají o cenný čas stejně tak berou čas druhému, nikam se neposouvají, nedaří se jim a ani dařit nemůže. Vše jsou životní lekce a zkušenosti, které by měli v tom dobrém slova smyslu lidi posunout dále, aby se vyvíjeli a rostli organicky, mnohdy ale dochází k úpadku, k depresím, bezmocnosti, zastavení se na místě, je to pouhý proces, který máme zcela ve svých rukou. Všichni se někdy ocitáme ve stavu „zastavení“, což je velice potřebný krok k tomu přehodnotit nefunkční věci v našem životě a udělat změnu k lepšímu.

Jak se říká, problém se z 80% vždy vyřeší sám. Proč tomu tak je, ale lidé často nevidí. V přítomném čase tady a teď se odehrává mnoho, tyto skutečnosti ovlivňují vše a na všech úrovních, nic není stálé, takže ani problém není stálý. Navíc vždy existuje více variant řešení.

Zrovna projekt 4lidi organicky roste, díky němu se stále učím, jak efektivně pracovat se společností, která je složena z jedinečných bytostí, každý žije a vnímá život jinak, je třeba najít společnou řeč vzájemném pochopení. Jsem moc ráda, že jsem došla k naplnění, že mohu dělat činnost, která mě baví, poznávat mnoho nových lidí, můj rozsah vědění a možnosti propojování se stále rozšiřuje a to neomezeně. Původní myšlenka byla propojovat vybrané firmy klasickou obchodní cestou, ale organický růst, kdy každý kontakt a propojení se automaticky otevírá další příležitosti je mnohem snadnější a efektivnější.

Díky tomuto poznání se můžete těšit na informace ze všech oblastí našeho života. Spolupracuji nejen s firmami, které obchodně a marketingově zastupuji, ale i s lidmi, kteří pro tu „naší“ společnost jsou přínosem, dělají opravdu hodně formou osvěty, pomoci, ukazují cesty, jak nepřijímat destrukci v žádné podobě a jak se chránit.

Dagmar Kubinová

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení