logo 4lidi

Menu

Juno Moneta – zajišťuje osvětu a služby v oblasti preventivní zdravotní péče, poradenské služby pro rodiče k plánovanému rodičovství.

Dnes a denně se setkáváme k porušování zákonných práv lidí. Jsme svědky mnoha životních příběhů, kdy lidé nevědí, jak hájit svá práva, často jsou vystaveni mnohým nepředvídatelným situacím, které na sebe navazují tak rychle, že si lidé nemohou zajistit potřebné informace pro svou ochranu. Informovanost, povědomí o právech a možnostech jsou základ kvalitní péče a kvality samotného průběhu. Hlavní cílovou skupinou jsou budoucí rodičky, ale i rodiče dětí, postupně se nabalují další zkušenosti a příběhy z řad lidí v rámci zdravotnických zařízení.

Je to již 11 let, co Petra Langová založila spolek Juno Moneta, který je financovaný pouze z příspěvků členů spolku a darů. K tomu slouží transparentní účet. Postupem času ale přibývá lidí, kteří jsou vystavování krizovým situacím. Hlavní témata spolku jsou plánované rodičovství, osvěta, poradenství na platnou legislativu, na co mají budoucí ale i stávající rodiče nárok, a jak mohou předcházet nepříjemným situacím v komunikaci se zdravotnickým personálem a  nemocnicemi, v mnohých případech klienty zastupujeme.

Hlavní činnost spolku probíhá v rámci FB skupiny https://www.facebook.com/groups/107171469380645/ , tam lidé mohou přidávat své dotazy, získávat zkušenosti, informace pro konkrétní modelové situace a poradenství na platnou legislativu. Byla tam již vybudována fungující komunita, v níž si lidé navzájem vypomáhají, informují se a sdílí informace.

Mnoho institucí koná v nesouladu s právy rodiček, pokud ovšem rodička svá práva nezná, není je schopna hájit a musí se podřídit procesům, které mohou v mnoha případech přinést komplikace nejen na psychické, ale i fyziologické úrovni.

Primární cíl FB skupiny je, aby se rodina vůbec nedostala do nepříjemné situace, nebo aby věděla, jak se zachovat, když narazí na nevůli zdravotníka. Také připravuje ženy na porod v rámci legislativy tak, aby byly právně chráněny a nestalo se jim nic, co nechtějí a co není z medicínského hlediska nutné. Tyto rady ohledně přípravy jsou velmi ceněny a vyhledává je mnoho žen a jejich partnerů.

Další z vyhledávaných a nabízených služeb je „Akutní poradenství“. Toto se týká hlavně telefonátů z místa, kde většinou jde o vykazování zákonného zástupce od dětského pacienta v nemocnici, o problémy u porodu či třeba problémy s lékařem pro děti o dorost, který odmítá přijmout do péče dítě kvůli jinému způsobu porodu, než on sám vyznává.

V neposlední řadě spolek pracuje na Koordinaci stížností a žalob. Jde o pomoc lidem a provádění je celým procesem od sepsání stížnosti poskytovateli, přes krajský úřad, až na Veřejného ochránce práv do Brna. Spolek pomáhá se zorientovat, když klient potřebuje znalecký posudek a usiluje i o mimosoudní vyrovnání za újmu. Toto je velice využívaná služba a hodně pomáhá nejen satisfakcí pro poškozené, ale je rovněž dobrým mechanismem k systémové změně, neboť Krajské úřady mohou nařídit v rámci nápravných opatření interní změny. Čím více stížností je, tím více se nemocnici vyplatí něco změnit. K systémové změně pomáhá také medializace. Velmi důležitá součást kultivace našich nemocnic jsou i pochvaly jako pozitivní motivace za dobře vykonanou práci. Systémové změny v nemocnicích pomáhají prosazovat samotní poučení rodiče, kteří si na místě pevně stojí za svými právy a právy svých dětí, když vědomosti a podporu získali právě díky práci lidí spolku.

Zakladatelka spolku by ráda rozšířila aktivity tak, aby byly schopny zajistit osvětu a povědomí o problematice mnohem širšímu počtu lidí, tedy zpracovávat informace tak, aby se staly snadno uchopitelné, a každá budoucí maminka či rodiče se mohli na základě postupů dozvědět o svých možnostech, právech, a dle těchto vědomostí hledat takové zdravotní instituce, které tato práva ctí. S tím ruku v ruce souvisí i financování této práce, protože počet lidí, kteří potřebují pomoci převyšuje kapacity spolku. Bohužel státní instituce tuto oblast zanedbávají. Další cíl je rozšířit řady dobrovolníků, kteří by přímo budoucí maminky zastupovali a řešili s nimi krizové situace na místě, je to silná podpora dalšího člověka s právní a odbornou argumentací.

S přibývajícím počtem členů ve FB skupině (dnes čítá 30 000) tato komunita neustále roste, což je velice dobře, že se lidé zajímají a informují.

Foto: Juno Moneta Text: Juno Moneta

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení