logo 4lidi

Menu

potravinářské poradenství

Můžeme být s vámi od nápadu, při realizaci, až po uvedení produktu či provozovny na trh.

Naše firma je schopna zajistit poradenství, vytvoření projektu zahrnující veškeré potřebné postupy pro výrobní, distribuční a obchodní cíle. Cílem našich aktivit je naše klienty informovat o legislativních krocích a možnostech výroby, aby se došlo k co nejefektivnějšímu řešení.

Garance kvality prodejcům a zákazníkům díky certifikaci a auditům. Na výrobce, dodavatele a zpracovatele potravinářských výrobků je z hlediska garance kvality a spolehlivosti kladen stále větší důraz. Dodavatelé certifikovaní v oblasti zajištění bezpečnosti potravin jsou často vyhledáváni obchodními řetězci i maloobchodníky a některé řetězce přímo certifikaci vyžadují. V souvislosti s tím poskytujeme plnohodnotné poradenství a přípravu provozoven na certifikační audit. Provádíme přípravu a zavedení kompletní dokumentace pro mezinárodně uznávané certifikace IFS, BRC a FSSC 2200, GLOBALG.A.P. S naší spoluprací proběhne audit Vaší provozovny bez starostí a problémů. Samozřejmostí je i nabídka školení personálu ohledně zavádění norem, bezpečnosti potravin i budoucích změn v požadavcích certifikací a auditů.

Poskytujeme služby v zavedení ochranných a provozních systémů nutných pro efektivní fungování všech procesů jako například ISO 9001:2016 – Systém managementu kvality (QMS) nebo ISO 14001:2016 – Systém enviromentální managementu, moderní management šetrný k životnímu prostředí nebo ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dnes již povinný systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP je nástrojem pro výrobce potravin, který napomáhá předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP je určen pro veškeré subjekty pracující v oblastech výroby, zpracování, manipulací a distribuce, skladování a prodejem koncovému spotřebiteli. Systém HACCP se skládá ze 7 hlavních bodů, mezi které patří: provedení analýzy nebezpečí a rizik, stanovení kritických kontrolních bodů, stanovení znaků a kritických mezí pro kritické body, sledování dosaženého stavu v kritických bodech, stanovení nápravných opatření pro kritické body, stanovení ověřovacích postupů, zpracování dokumentace a vedení záznamů.

Pomůžeme vám se správným značením výrobků. Provádíme konzultace a poradenství v oblasti zavádění výrobků na trh. Poradíme vám s legislativním obsahem etikety potravin a doplňků stravy. Zkontrolujeme stávající etiketu a navrhneme správné řešení pro případ korektury. Provedeme vám kompletní revizi etiket, včetně navržení obsahově a legislativně správných značení výrobků. Kromě spolupráce poskytujeme i školení o legislativě značení výrobků a správných postupů. Školení je možné prezenční i on-line formou.

A perlička na závěr, zajímá vás, jak si stojíte před veřejností? Jsme schopni zajistit Mystery shopping, který je vhodným nástrojem pro firmy, které chtějí zjistit skutečný stav svých podniků očima zákazníka. Co dělá mystery shopper? Hodnotí úroveň obsluhy, personálu, ale také celkového dojmu prodejny, restaurace. Sleduje dodržování hygienických nařízení, čistoty prodejny, zboží atd. Mystery shopper je placený spotřebitel, který je najat, aby nakupoval v obchodech či restauracích a shromažďoval data o zákaznících či zaměstnancích. Plní předem dohodnuté úkoly a následně sepisuje zprávu o výsledcích.

Podrobnější informace o poskytovaných službách naleznete na našich stránkách. Těšíme se na spolupráci. www.potravinarskeporadenstvi.cz

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení