logo 4lidi

Menu

4 lidi: Právě zakládáme spolek!

Projekt 4 lidi právě zakládá spolek, kterého můžete být součástí jako zákazník, který má zájem, aby v jeho místě vznikaly prodejny a distribuce kvalitního tuzemského zboží a dostával informace. Jako výrobce, který chce nabízet své zboží v tomto novém živém obchodním řetězci (můžeme zahrnut prvovýrobu i výrobu). Nebo jako prodejce, který již podobný sortiment nabízí, a chce jej rozšířit zapojením se do tohoto obchodního řetězce.

Pokud začnou vznikat nové příležitosti a spojení podnikatelů, mohou vytvářet funkční příklady a být nositelem myšlenky pro další. Spolek takové bude jen podporovat. Sdílet zkušenosti a možnosti je přínosné pro všechny.

Bude třeba odborníků, manažerů a lidí, kteří se mohou zapojit do této myšlenky.

Spolek bude apolitický, bude mít za cíl sdružovat, propojovat a podporovat všechny živé lidské bytosti, které jsou součástí společnosti jako zákazníci, výrobci, prodejci, poskytovatelé služeb, zastupitelé obcí a měst mající zájmy českých lidí a firem na prvním místě.

Spolek 4 lidi bude sloužit jako nositel myšlenky, tvořit databázi výrobců a prodejců, které bude následně dle jejich vlastních potřeb propojovat, aby mohli sami zcela svobodně uzavírat kvalitní obchodní vztahy. Dále bude mít spolek za cíl podporovat lokální spolupráci zákazníků, výrobců a prodejců, aby se tento řetězec bez problémů točil v kvalitních vztazích a službách. Představení výrobců a produktů zákazníkům lifestylovou formou, prezentace a propagace prodejen. Nedílnou součástí činnosti bude i komunikace se zastupiteli obcí a městských částí, aby tuto myšlenku místního rozvoje podporovali, například formou reklamy, poskytnutím prostoru pro šíření informaci, poskytnutím prostoru či finanční podpory nebo nakonec vybudováním prodejny pod záštitou obce či městské části. Těšíme se, až se s vámi spojíme a začneme společně tvořit.

Pokud se chcete přidat již teď, zajímají Vás aktuální informace, chcete se zapojit, napište nám na e-mail:pridamsekvam@email.cz a my se s Vámi spojíme.

Sledujte stránky www.4lidi.cz, kde budeme nadále informovat o vývoji na trhu, o vývoji projektu 4 lidi, o vývoji Spolku a možnostech, jak se zapojit.

Text: 4 lidi Foto: Ilustrační

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení